Reklama

Rozpoczynamy nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla tzw.maych projektww ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mog si ubiega osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje majce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib, lub prowadzce dziaalno na obszarze objtym LSR wdraan przez LGD uawy i Mierzeja.
Aplikacje naley skada w terminie od 3 marca ? 17 marca 2014 r. w Biurze LGD uawy i Mierzeja.

Niezbdne dokumenty aplikacyjne:

Ogoszenie o naborze i niezbdne dokumenty aplikacyjne znajduj si rwnie na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/lider/nabory/ zulawy_i_mierzeja/male_projekty_zulawy_i_mierzeja

 

Po raz kolejny okazao si to, co byo jasne od samego pocztku zaistnienia rzekomego problemu. Sd Rejonowy w Gdasku przyzna racj naszemu stowarzyszeniu w poowie 2013 roku. Teraz to samo uczyni Sd Okrgowy XII Wydzia Gospodarczy Odwoawczy. Dziaajc w skadzie trzyosobowym oddali apelacj Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego o uniewanienie uchwa Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja z 29 sierpnia 2011 roku.
Sd wyszej instancji potwierdzi w swojej decyzji z 17 stycznia 2014 r. wano i prawidowo decyzji podjtych w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w naborze na tzw. mae projekty, przeprowadzonym za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w 2011 roku.
Niestety, niezrealizowanie projektw z 2011 roku z powodu pozaprawnych dziaa Departament Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego poczynio olbrzymie szkody i opnienia we wdroeniu Lokalnej strategii rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego na lata 2009?2015. S to szkody ju nie do odrobienia ze wzgldu na koczcy si czas wydatkowania rodkw.
Przypomnijmy, e Departament Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego od momentu przeprowadzenia kontroli naboru na tzw. mae projekty, przeprowadzonej w 2011 r., z niezrozumiaych i bezpodstawnych powodw domaga si powtrzenia gosowania w sprawie wyboru wnioskw.
Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja domagaa si i zawsze bdzie da chronienia i respektowania praw i interesw wnioskodawcw, ktrzy otrzymali dotacje.

 
 
Wyniki naboru jesiennego

Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja na posiedzeniu 18 grudnia 2013 roku dokonaa oceny wnioskw w trybie odwoa.
Tym samym podja ostateczn decyzj w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w konkursie jesiennym (nabr trwa od 25 padziernika do 18 listopada 2013 r.).
Wybranych do dofinansowania zostao a 26 operacji. czna kwota dotacji wyniosa przeszo 860 tysicy zotych.
Gratulujemy wnioskodawcom wspaniaych pomysw i yczymy sukcesw w ich realizacji!

> Ostateczna lista rankingowa wnioskw zawierajca projekty wybrane i niewybrane

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich czonkw i sympatykw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja na tradycyjne spotkanie witeczno-noworoczne, ktre odbdzie si 30 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 w uawskim Parku Historycznym. Jest to fajna okazja do porozmawiania we wsplnym gronie. Bdziemy w miej atmosferze, m.in. dyskutowa o przyszoci naszego stowarzyszenia. Wkraczamy w kolejny rok naszego dziaania. Bdzie to rok decydujcy dla naszego regionu w przyszym okresie programowanie rodkw unijnych 2014?2020. Rozstrzygnicia legislacyjne jednak wci nie nadaj za upywajcym czasem i wci nie znamy ksztatu i profilu dziaania lokalnych grup dziaania w kolejnych latach. Bardzo powanie przymierzamy si do powikszenia naszej Lokalnej Grupy Dziaania o kolejne uawskie gminy i stworzeniu lokalnej strategii rozwoju obejmujcej cay obszar uaw. Podczas spotkania odbdzie si szkolenie dotyczce naboru wnioskw i tworzenia lokalnych strategii rozwoju.

 

Tylko 5 wnioskw zoono w trybie odwoania w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 dotyczcych tzw. maych projektw.
> Lista zoonych wnioskw w trybie odwoania
Przypominamy, e posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa odbdzie 18 grudnia 2013 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00. Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw w trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw oraz ostateczn ocen operacji. Ju dzi serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, jednak nie pniej ni 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwoa, kademu z wnioskodawcw przysuguje odwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa odbdzie 18 grudnia 2013 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw w trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw oraz ostateczn ocen operacji.
Ju dzi serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Ocena wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 dotyczcym tzw. maych projektw posza bardzo sprawnie mimo olbrzymiej iloci zoonych wnioskw.
Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja odbya swoje posiedzenie w dniach 27 listopada-2 grudnia 2013 roku z jedn przerw. Dzikujemy wszystkim czonkom Rady za aktywny i zaangaowany udzia w ocenie wnioskw.
Przypominamy, e alokacja w konkursie wyniosa 869197,27 zotych. Po dokonanej ocenie, moliwo wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 26 wnioskw.
W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, kademu z wnioskodawcw przysuguje odwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
> Lista rankingowa wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013

 
Godziny Pracy Biura

Informujemy, e od 4 do 6 grudnia 2013 Biuro Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Sienkiewicza 1a) bdzie pracowa w zmienionych godzinach:
? 4 grudnia 2013 r. (roda) ? Biuro LGD czynne w godzinach 8:00?12:00
? 5 grudnia 2013 r. (czwartek) ? Biuro LGD czynne w godzinach 15:00?17:00
? 4 grudnia 2013 r. (pitek) ? Biuro LGD czynne w godzinach 8:00?12:00
W pilnych sprawach mona si kontaktowa z Boen Kielar ? pracownikiem Biura LGD uawy i Mierzeja,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Serdecznie zapraszamy na drug cz posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.02.2013, ktre odbdzie si 2 grudnia 2013 r. (poniedziaek) w Sali Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17). Pocztek spotkania o godzinie 15.00.

 

47 wnioskw wpyno odpowiedzi na drugie w tym roku ogoszenie o konkursie na tak zwane ?mae projekty? (ZIM.413.MP.02.2013). Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji przekroczya o blisko 76% alokacj rodkw finansowanych.

wiadczy to o aktywnoci potencjalnych beneficjentw i duej skali potrzeb na obszarze dziaania LGD uawy i Mierzeja.
Tutaj mona pobra zestawienie wszystkich zoonych wnioskw.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczeglnoci wszystkich wnioskodawcw, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw, ktre odbdzie si 27 listopada 2013 roku w uawskim Parku Historycznym.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Dziaania uawy i Mierzeja otwarty i jawny.
Od godziny 16.00 odbywa si bdzie szkolenie w sprawie sposobu oceny wnioskw, a nastpnie odbdzie si dobrowolna prezentacja walorw zoonych wnioskw przez zainteresowanych wnioskodawcw, nastpnie czonkowie Rady przystpi do gosowania i wybrania wnioskw do dofinansowania.
> zestawienie zoonych wnioskw

 

W zwizku z licznymi pytaniami dotyczcymi lokalnych kryteriw wyboru oraz zakresu realizacji tzw. maych projektw zaczamy niezbdne informacje.

> Zakres realizacji maych projektw
> Lokalne kryteria wyboru

 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 Dotyczcych tzw. maych projektw.

Posiedzenie odbdzie si 27 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego
ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim w godzinach 16:00?20:00.
Na pocztku posiedzenia odbdzie si szkolenie nt. procedur oceny wnioskw przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

Prosimy o zoenie w Biurze LGD uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanej Deklaracji bezstronnoci i poufnoci czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. Przed zoeniem Deklaracji prosimy o zapoznanie si z Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, ktry zosta wysany drog elektroniczn oraz znajduje si na stronie www.zulawyimierzeja.org.pl

Zoenie Deklaracji jest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wnioskw!

Przewidywany termin posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw w trybie odwoawczym przewidywany jest na 10 grudnia 2013 roku.

Przypominamy, e termin skadania wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 dotyczcych tzw. maych projektw upywa 18 listopada 2013 r.

Od 20 listopada 2013 r. czonkowie Rady bd mogli osobicie w Biurze LGD zapoznawa si ze zoonymi wnioskami.

W sprawach zwizanych z organizacj posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja mona si kontaktowa z Boen Kielar, pracownikiem biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu 55 2468066.

Do pobrania:

> Regulamin Pracy Rady LGD uawy i Mierzeja
> Deklaracja czonka Rady
> Program posiedzenia Rady

 

Przedstawiamy relacj z corocznego cyklu wydarze i imprez dla i z udziaem organizacji pozarzdowych.
W czasie zawodw Tuga Bioblitz 2013organizowanych przez Klub Nowodworski dziaao terenowe laboratorium z wyposaeniem do prezentacji audiowizualnych na ekranach bezporednio z mikroskopw i kamer laboratoryjnych. Mona byo na ywo podglda prac naukowcw, zadawa pytania i zapoznawa si z relacjami z bada. Byy take przeprowadzone warsztaty segregacji odpadw.

Więcej…
 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzejazaprasza wszystkie zainteresowane osoby na nieodpatne szkolenie "Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013".

Szkolenie poprowadzi Anna Mwiska ? specjalista w zakresie polityki rozwoju obszarw wiejskich, konsultant, doradca i praktyk w zakresie weryfikacji wnioskw dotacyjnych w zakresie programu Leader (byy pracownik FAPA i Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego).
Szkolenie odbdzie si 21 padziernika 2013 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17.
Prosimy o czytelne wypenienie formularza zgoszeniowego i przesanie go do 18 padziernika 2013 r.
faxem pod numer 55 246 80 66 lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Formularz zgoszenia mona pobra na stronie internetowej www.zulawyimierzeja.org.pl

W przypadku pyta prosimy kontaktowa si z Boen Kielar specjalist ds. projektw i wnioskw telefonicznie: 55 2468066 lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pobierz:
> zaproszenie na szkolenie
> program szkolenia
> formularz zgoszenia

 

Rozpoczynamy nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla tzw.maych projektww ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mog si ubiega osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje majce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib, lub prowadzce dziaalno na obszarze objtym LSR wdraan przez LGD uawy i Mierzeja.
Aplikacje naley skada w terminie od 25 padziernika ? 18 listopada 2013 r. w biurze LGD uawy i Mierzeja.

Niezbdne dokumenty:
Ogoszenie o naborze

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy dla dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla maych projektw, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi - aktywny PDF

Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

Niezbdne dokumenty znajduj si rwnie na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/konkurs_male_projekty_l_g_d_zulawy_i_mierzeja

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja oraz Klub Nowodworski zapraszaj wszystkie zainteresowane osoby na nieodpatne szkolenie w ramach Sejmiku Organizacji Pozarzdowych Powiatu Nowodworskiego 2013
Jak realizowa pomysy za pomoc projektw?
Szkolenie poprowadzi Paulina Kremer z Fundacji Pokolenia ? dowiadczony i uznany trener i specjalista w zakresie wspierania rnorodnych inicjatyw obywatelskich.
Uczestnicy zapoznaj si z podstawowa wiedz nt. przeksztacania pomysu w projekt, tworzenia i zawartoci projektw, skutecznego przenoszenia informacji z projektu do typowego wniosku o dotacj. Uczestnicy otrzymuj certyfikat.
Szkolenie rozpocznie si 25 wrzenia 2013 r. o godzinie 15.30 w Sali Dwukolumnowejuawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17.
Recepcja szkolenia czynna bdzie od godziny 15.00. Planowane zakoczenie o godzinie 20.30.

Prosimy o czytelne wypenienie formularza zgoszeniowego i przesanie go do 23 wrzenia 2013 r. e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem pod numer 55 2468066.
Do pobrania:
formularz zgoszenie na szkolenie >
tre zaproszenia na szkolenie >

W przypadku pyta prosimy kontaktowa si z Boen Kielar specjalist ds. projektw i wnioskw telefonicznie: 55 2468066 lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy o poinformowanie o szkoleniu wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.

 

Serdecznie zapraszamy do udziau w dniach 20?26 wrzenia 2013 r. w Sejmiku Organizacji Pozarzdowych Powiatu Nowodworskiego 2013.
Kolejny, doroczny Sejmik to wydarzenie grupujce inicjatywy organizacji pozarzdowych na terenie naszego powiatu, czyli obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwr Gdaski, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015.
W szczeglnoci zachcamy do udziau 22 wrzenia 2013 r. w Niedzieli uawskiej kuchni regionalnej ? warsztatach kulinarnych dla czonkw organizacji pozarzdowych, wolontariuszy i ich rodzin.
Innym ciekawym wydarzeniem bdzie debata Co dalej z lokaln grup dziaania? 25 wrzenia 2013 r. z planowanym udziaem przedstawicieli Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego.
Prosimy o przekazanie informacji o Sejmiku do wszystkich zainteresowanych osb i instytucji.

Do pobrania cay program Sejmiku.

 

Na podstawie 13. ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja na wniosek czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja oraz na podstawie 17. lit. b Statutu Lokalnej Grupy Dziaania i Mierzeja Zarzdu w imieniu Zarzdu, w zwizku z upywem trzyletniej kadencji obecnego Zarzdu i Komisji Rewizyjnej zwouj i zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, ktre odbdzie si 23 wrzenia 2013 roku w Sali Konferencyjnej Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17 o godzinie 17.00 (drugi termin ? 23 wrzenia 2013 roku o godzinie 17.30 w tym samym miejscu).

Porzdek obrad:

  1. Powitanie przybyych czonkw Stowarzyszenia przez Grzegorza Gol, Prezesa Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
  2. Stwierdzenie prawomocnoci obrad;
  3. Wybr przewodniczcego i protokolanta;
  4. Podjcie uchway o wystpieniu z Lokalnej Grupy Rybackiej;
  5. Wybr komisji skrutacyjnej;
  6. Podjcie uchway w sprawie udzielenia absolutorium ustpujcemu Zarzdowi;
  7. Wybr Prezesa;
  8. Wybr Wiceprezesa;
  9. Wybr pozostaych czonkw Zarzdu;
  10. Zakoczenie obrad.

Informuj, e na podstawie 13. ust. 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw jest zwoywane w terminie miesica od daty wpywu wniosku do Zarzdu i obraduje nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.

Bardzo prosz o niezawodne przybycie.

Z powaaniem
Grzegorz Gola
Prezes

 

Departament Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich podj 18 czerwca 2013 roku decyzj o rozpoczciu oceny formalnej i administracyjnej wnioskw zoonych w konkursach organizowanych przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja w 2012 roku.
Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja przekazaa 18 lipca 2012 r., terminowo i zgodnie z procedurami, pen dokumentacj naborw ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Odnowa i rozwj wsi? oraz tzw. maych projektw przeprowadzonych od 21 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012 r. Od tego czasu, decyzj Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich nie przeprowadzano oceny wnioskw motywujc to koniecznoci dokonywania nieustajcych dziaa kontrolnych, dajc coraz to nowych wyjanie i czynnoci, w szczeglnoci ? powtrzenia wszystkich gosowa. Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja stojc na stray interesw wnioskodawcw, a porednio, ze wzgldu na prorozwojowy charakter dotacji, rwnie caego powiatu nowodworskiego, konsekwentnie odmawiaa wszelkich dziaa niezgodnych z prawem i zawart z Samorzdem Wojewdztwa Pomorskiego dwustronn umow.
Konsekwencja przyniosa wreszcie spodziewany, pozytywny rezultat.
Niestety, opnienie i niezrealizowanie projektw z naboru w 2012 roku (podobnie z 2011 r.) poczynio olbrzymie i nieodwracalne szkody i opnienia we wdroeniu Lokalnej strategii rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego na lata 2009?2015. Czas jest bowiem niezwykle istotnym czynnikiem we wdraaniu wszelkich programw unijnych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL