Reklama

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja oraz Klub Nowodworski zapraszaj wszystkie zainteresowane osoby na nieodpatne szkolenieJak realizowa pomysy za pomoc projektw?

Szkolenie poprowadzi Alicja Zajczkowska ? dowiadczony i uznany trener, specjalista w zakresie wspierania rnorodnych inicjatyw obywatelskich, dugoletni konsultant, doradca i praktyk w zakresie weryfikacji wnioskw dotacyjnych.
Szkolenie skada si bdzie z czterech spjnych ze sob blokw tematycznych z przerwami kawowymi. Uczestnicy zapoznaj si z podstawowa wiedz nt. przeksztacania pomysu w projekt, tworzenia i zawartoci projektw, skutecznego przenoszenia informacji z projektu do typowego wniosku o dotacj. Podczas szkolenia zapewniamy lunch. Uczestnicy otrzymuj certyfikat.

Prosimy o poinformowanie o szkoleniu wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.
> zaproszenie na szkolenie

Szkolenie rozpocznie si 24 listopada 2012 r. o godzinie 9.00 w Sali Dwukolumnowejuawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17.
Recepcja szkolenia czynna bdzie od godziny 8.30. Planowane zakoczenie o godzinie 16.00.

Prosimy o czytelne wypenienie formularza zgoszeniowego i przesanie go do 21 listopada 2012 r. e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem pod numer 55 2468091.

Formularz zgoszenia mona pobra:
> w formacie pdf
> w foramcie doc

lub ze strony internetowej www.zph.org.pl.
W przypadku pyta prosimy kontaktowa si z Boen Kielar specjalist ds. projektw i wnioskw telefonicznie: 55 2468066 lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenie finansowane ze rodkw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich i budetu pastwa w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2013; dziaanie 4.31 o 4 LEADER ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania ? aktywizacja i nabywanie umiejtnoci?.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na doroczny, trzeci z kolei, Sejmik Organizacji Pozarzdowych Powiatu Nowodworskiego 2012.
Tegoroczny Sejmik odbdzie si 22?25 listopada 2012 r. w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17. Przygotowalimy kilka wydarze, ktre odpowiadaj na lokalne potrzeby zgaszane do Lokalnej Grupy Dziaania i uawy, Prosimy o rozpowszechnienie informacji do wszystkich zainteresowanych osb i instytucji.
Zgoszenia do udziau w poszczeglnych wydarzeniach przyjmuje Biuro LGD uawy i Mierzeja,
tel. 55 2468066, 509 396900, 505 433202;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 

Sukcesem zakoczya si wizyta studyjna w ramach projektu ?Wymiana dobrych praktyk ochrony dziedzictwa kulturowego rodkowej Frankonii i uaw delty Wisy?.
Celem wizyty byo zapoznanie si z dowiadczeniami partnerw niemieckich z zaprzyjanionego z wojewdztwem pomorskim okrgu rodkowofrankoskiego na rzecz ochrony zabytkw oraz zaznajomienie z multinarodowym dziedzictwem kulturowym delty Wisy.
O pobycie naszego stowarzyszenia w dniach 19-23 wrzenia 2012 r. w Niemczech informowaa lokalna prasa niemiecka. Planowane jest kontynuowanie wsppracy z Okrgiem rodkowej Frankonii i Skansenem Frankoskim w Bad Windsheim w przyszoci.

Projekt "Wymiana dobrych praktyk ochrony dziedzictwa kulturowego rodkowej Frankonii i uaw delty Wisy? realizowany przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja przy wsppracy Skansenu Frankoskiego (Frnkisches Freilandmuseum), Stowarzyszenia Mionikw Nowego Dworu Gdaskiego ? Klub Nowodworski, Stowarzyszenia na rzecz Europejskiej Szkoy Ksztacenia Praktycznego (Frderverein Europisches Schullandheim e.V.), Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Frankonii (Deutsch-Polnischer Gesellschaft in Franken e.V.), Biura Wsppracy Regionalnej Okrgu rodkowej Frankonii (Bezirk Mittelfranken, Bro Regionalpartnerschaften), Departamentu Wsppracy Zagranicznej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego jest wspfinasowany przez Fundacj Wsppracy Polsko-Niemieckiej.

 

Zapraszamy na otwarte spotkanie z cyklu kawiarenek obywatelskich, ktre odbdzie si 15 wrzenia 2012 r. o godz. 16:00 w sali dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego. Nauczycielem czytania uawskiego krajobrazu bdzie regionalista,historykdr Dariusz Piasek.
Spotkanie organizowane jest przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja w ramach projektu Spotkania w stolicy uaw.

 

Zapraszamy do odwiedzenia uawskich zabytkw podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 w dniach 15 i 16 wrzenia 2012 rok! W tych dniach warto wybra si na uawy. Szczeglnie zapraszamy do uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) na wykad dr. Dariusza Piaska pt. ?Czytanie uawskiego krajobrazu? w sobot 15 wrzenia o godzinie 16.00. Inn atrakcj bdzie niedzielny przejazd kolej wskotorow na trasie Nowy Dwr Gdaski-Tuja.

Lista wszystkich i wydarze i zabytkw udostpnionych do zwiedzania znajduje si nawww.zulawyimierzeja.org.pl/EDD2012. Lista ta na bieco jest aktualizowana ? bdzie si jeszcze powiksza.

Wicej o obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 znajduje si na stronie www.edd2012.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt ?Gocina w uawskim zabytku? realizowany przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja przy wsppracy Stowarzyszenia Mionikw Nowego Dworu Gdaskiego ? Klub Nowodworski, Stowarzyszenia uawy oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wspfinansowany przez Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego oraz Gmin Nowy Dwr Gdaski

 
Europejskie Dni Dziedzictwa ? zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2012 w ramach projektu ?Gocina w uawskim zabytku?.
Warunkiem uczestnictwa jest udostpnienie dla zwiedzajcych w dniach 15 wrzenia i/lub 16 wrzenia 2012 roku posiadanego (lub zarzdzanego) przez Was uawskiego zabytku.
Wy ? waciciele zabytku ? decydujecie o formie i zakresie umoliwienia zwiedzania Waszego zabytku.
My zapewnimy wszechstronn informacj i promocj wydarzenia.
Prosimy o zgoszenia udziau najpniej do 1 wrzenia 2012 roku (najlepiej na zaczonym formularzu) osobicie lub poczt do Biura LGD uawy i Mierzeja, e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 55 2468066

Więcej…
 

Stowarzyszenie uawy ? gmin i powiatw uawskich ? ogasza, po raz kolejny, konkurs na najlepsze prace naukowe ? licencjackie, inynierskie, magisterskie lub doktorskie, obronione w latach 2010 i 2011, zwizane tematycznie, bezporednio lub porednio, z regionem uaw delty Wisy.
Cele Konkursu to: upowszechnianie wiedzy o uawach delty Wisy; wzbudzenie zainteresowania uawami delty Wisy; upowszechnienie prac naukowych mogcych mie wpyw na rozwj uaw delty Wisy.
Prac do Konkursu moe zgosi jej autor (autorzy).
Fundusz nagrd w Konkursie wynosi minimum 4000 zotych (w zalenoci od iloci zgoszonych prac konkursowych).
Termin nadsyania prac i wnioskw upywa z dniem 8 stycznia 2013 r. (liczy si data wpynicia pracy i wniosku do siedziby Stowarzyszenia uawy).
Wszelkie informacje nt. konkursu mona uzyska w Biurze Stowarzyszenia uawy w Nowym Dworze Gdaskim, tel. 509396900, bd po przesaniu zapytania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

> Ogoszenie
> Regulamin
> Wniosek

 

Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja dokonaa na posiedzeniu 9 lipca 2012 roku oceny wnioskw w trybie odwoa.
Tym samym podja ostateczn decyzj w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w tegorocznych konkursach (nabory trway od 21 maja do 11 czerwca 2012 r.).

Ostateczne listy rankingowe wnioskw:
> Mae projekty
> Odnowa i rozwj wsi
> Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw
> Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Ciekawa sytuacja wynikna przy podliczaniu gosw w konkursie Odnowa i rozwj wsi. Po skrupulatnym sprawdzeniu kart do gosowania, okazao si, e o ostatecznej kolejnoci na licie rankingowej i wybraniu operacji do dofinansowania zadecydowa (przy rwnej oglnej iloci punktw) wynik uzyskany w pierwszym kryterium na karcie gosowa wg lokalnych kryteriw wyboru.

Gratulujemy wnioskodawcom wspaniaych pomysw i yczymy sukcesw w ich realizacji!

 

Ponad 100 tysicy ludzi uczestniczyo w Dniach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (29 czerwca - 1 lipca 2012r.) w Stralsundzie (Niemcy), gdzie Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja wsplnie z Samorzdem Wojewdztwa Pomorskiego prezentowaa atrakcje i walory Ptli uawskiej. Stoisko odwiedzi Erwin Sellering premier landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Więcej…
 

Zgodnie z procedurami oceny wnioskw do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura LGD wpyny odwoania od oceny Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja dokonanej 20 czerwca 2012 r.

W konkursie na wybr operacji do dofinansowanie w dziaaniu ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? wpyny 3 odwoania.
> Lista wnioskw w trybie odwoania w konkursie ZIM.413.TRM.01.2012

W konkursie na wybr operacji do dofinansowanie w dziaaniu ?Odnowa i rozwj wsi? wpyny 2 odwoania.
> Lista wnioskw w trybie odwoania w konkursie ZIM.413.OW.01.2012

W pozostaych konkursach nie wpyno adne odwoanie.

Posiedzenie Rady w trybie odwoawczym wraz ze szkoleniem nt. obowizujcych procedur i trybw skadania wnioskw odbdzie si 9 lipca 2012 r. od godziny 16.00 w uawskim Parku Historycznym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Informujemy, i posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie odwoa od oceny wnioskw zoonych w konkursach:

  ? ZIM.413.MP.01.2012 dotyczcych tzw. maych projektw;
  ? ZIM.413.TRM.01.2012 dotyczce Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw;
  ? ZIM.413.OW.01.2012 dotyczce Odnowy wsi;
  ? ZIM.413.RDN.01.2012 dotyczce Rnicowania dziaalnoci nierolniczej.

odbdzie si w dniu 9 lipca 2012 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim.

Do Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja wpyny dwa odwoania w konkursie ZIM.413.TRM.01.2012 dotyczcym Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw. W pozostaych konkursach nie wpyno adne odwoanie.

Termin wpywu odwoa do Biura LGD uawy i Mierzeja upywa w dniu 2 lipca 2012 r.

Proponowany program spotkania:
16.00 Powitanie przez Prezesa LGD uawy i Mierzeja;
16.05 Szkolenie w zakresie procedury odwoawczej oceny wnioskw przez Rad LGD;
17.00 Pny lunch;
17.30 Rozpoczcie procedury oceny wnioskw LGD;
17.35 Przedstawienie swoich projektw przez wnioskodawcw w trybie odwoania;
18.00 Gosowania i ustalenie listy rankingowej wnioskw;
18.30 Podjcie uchwa w sprawach wymaganych procedur;
18.45 Zakoczenie posiedzenia Rady LGD.

 

2,3 miliona zotych na rozwj obszarw wiejskich powiatu nowodworskiego zostao podzielone przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
Od 12 czerwca 2012 roku trwaa ocena zoonych za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja 60 (!) wnioskw o dofinansowanie projektw rozwojowych na obszarze powiatu nowodworskiego.
Prace zostay zakoczone 20 czerwca 2012 roku w godzinach wieczornych.
Dzikujemy wszystkim czonkom Rady za spoeczne zaangaowanie i wkad w dziaania na rzecz wsparcia lokalnych oddolnych inicjatyw!

Przedstawiamy listy rankingowe zoonych wnioskw:
> Mae projekty
> Odnowa i rozwj wsi
> Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw
> Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Naley zaznaczy, e decyzje podjte przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja nie s ostateczne. Wicy wybr zostanie dokonany 9 lipca 2012 roku po rozpatrzeniu ewentualnych odwoa wnioskodawcw.

Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe z oceny Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w dniu 20 czerwca 2012 r. po uwzgldnieniu poprawek arytmetycznych:
> Mae projekty
> Odnowa i rozwj wsi
> Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw
> Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 

W konkursach wnioskw skadanych za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja o dofinansowanie operacji realizujcych Lokalna Strategi Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego zoono rekordow liczb wnioskw.

> Zestawienie wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.01.2012 dotyczcym tzw. maych projektw;
> Zestawienie wnioskw w konkursie ZIM.413.TRM.01.2012 dotyczcym dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw;
> Zestawienie wnioskw w konkursie ZIM.413.OW.01.2012 dotyczcym dziaania Odnowa i rozwj wsi;
> Zestawienie wnioskw w konkursie ZIM.413.RDN.01.2012 dotyczcym dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja dotyczce oceny wnioskw rozpocznie si 18 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego (ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim).

> Porzdek Obrad

 
Wystawa malarska "Kraina na wodzie"

Niezwyke, zatrzymane w czasie widoki uaw ? krainy na wodzie, utrwalone przez artystw-malarzy na ptnie technik olejn bdzie mona zobaczy w uawskim Parku Historycznym podczas Dni uaw 2012.
"Kraina na wodzie" ? to tytu pleneru malarskiego, ktry z inicjatywy Stowarzyszenia Jazowa odby si w Jazowej pod koniec maja tego roku. 24 prace bdce aluzyjn interpretacj pikna uawskiego krajobrazu, plon pracy dwunastu polskich artystw, bdzie mona oglda w Sali Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego od 9 czerwca 2012 r. Komisarzem tegorocznego pleneru bya elblska malarka Maria Wojtasiak.
Wydarzenie zostao wsparte finansowo przez Urzd Miejski w Nowym Dworze Gdaskim oraz Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja.

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw zoonych w konkursach:

 • ZIM.413.MP.01.2012 dotyczcych tzw. maych projektw;
 • ZIM.413.TRM.01.2012 dotyczce Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw;
 • ZIM.413.OW.01.2012 dotyczce Odnowy wsi;
 • ZIM.413.RDN.01.2012 dotyczce Rnicowania dziaalnoci nierolniczej.

Posiedzenie odbdzie si 18 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego
ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim w godzinach 1600?2030.

Na pocztku posiedzenia odbdzie si szkolenie nt. procedur oceny wnioskw przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

Prosz o zoenie w Biurze LGD uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanej Deklaracji bezstronnoci i poufnoci czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. Przed zoeniem Deklaracji prosz o zapoznanie si z Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, ktry zosta wysany drog elektroniczn oraz znajduje si na stronie www.zulawyimierzeja.org.pl

Zoenie Deklaracji jest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wnioskw!

Przewidywany termin posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw w trybie odwoawczym przewidywany jest na 9 lipca 2012 roku.

Przypominam, e termin skadania wnioskw w konkursach:

 • ZIM.413.MP.01.2012 dotyczcych tzw. maych projektw;
 • ZIM.413.TRM.01.2012 dotyczce Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw;
 • ZIM.413.OW.01.2012 dotyczce Odnowy wsi;
 • ZIM.413.RDN.01.2012 dotyczce Rnicowania dziaalnoci nierolniczej.

upywa 11 czerwca 2012 r.

Od 12 czerwca 2012 r. czonkowie Rady bd mogli osobicie w Biurze LGD zapoznawa si ze zoonymi wnioskami.

W sprawach zwizanych z organizacj posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja mona si kontaktowa z Boen Kielar, pracownikiem biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu 55 2468066.

> Porzdek Obrad

> Deklaracja czonka rady

> Regulamin Pracy Rady LDG

 

Na prob Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umieszczamy obowizujce od 24 maja 2012 r. nowe wzory dokumentw dla Dziaania 413 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:

- "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" (dostpne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html)

- "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" (dostpne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html)

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na nieodpatne szkolenia ?Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.?

Szkolenie odbdzie si 23 maja 2012 r. od godziny 16:00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17.

Więcej…
 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na nieodpatne szkolenia ?Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013?.

Szkolenie odbdzie si 22 maja 2012 r. od godziny 16:00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Kopernika 17.

Więcej…
 

Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw oraz dziaania Odnowa i rozwj wsi w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W zwizku z ogoszeniem naboru wnioskw na dofinansowanie projektw realizujcych Lokaln Strategi Rozwoju dla gmin z teren powiatu nowodworskiego zapraszamy na nieodpatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw oraz dziaania Odnowa i rozwj wsi w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Szkolenie odbdzie si 17 maja 2012 r. od godziny 16.00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim.

Więcej…
 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja rozpoczyna nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy dla dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz dla tzw. maych projektw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mog ubiega si osoby fizyczne i instytucje z gmin objtych zasigiem LGD uawy i Mierzeja, tj gmin: Krynica Morska, Nowy Dwr Gdaski, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Aplikacje naley skada w terminie od 21 maja do 11 czerwca 2012 r. w biurze LGD uawy i Mierzeja.

Dokumenty niezbdne dla dziaa:

Odnowa i rozwj wsi

Mae projekty

Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw

Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Na prob Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umieszczamy obowizujce od 24 maja 2012 r. nowe wzory dokumentw dla Dziaania 413 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:

- "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" (dostpne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html)

- "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" (dostpne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL