Reklama
Listy rankingowe w naborze ZIM.413.MP.02.2014

Odczytaniem uchwał Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja zakończył się nabór wniosków w konkursie  ZIM.413.MP.02.2014.
Wszystko wskazuje na to, że był to ostatni nabór wniosków w tym okresie programowania.
Dodatkowy nabór (we wrześniu 2014 r.) możliwy będzie tylko w przypadku pojawienia się znacznych oszczędności środków na realizację lokalnej strategii rozwoju.
Wybranych do dofinansowania zostało 12 wniosków (jeden spośród nich nie mieści się w limicie dostępnych środków).
Wielkie podziękowania dla członków Rady za udział w głosowaniach oraz dla pracowników Biura LGD za sprawność przeprowadzenia wszystkich procedur.
Biuro LGD Żuławy i Mierzeja kończy już przygotowywać wymaganą dokumentację dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego. 
> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

 
Odwołania od decyzji Rady

6 wniosków złożono w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów. Wnioski zostaną rozpatrzone ponownie 14 lipca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy wnioskodawców i wszystkie inne zainteresowane osoby od godziny 16.00 do Sali Dwukolumnowej ŻPH.

>Lista złożonych wniosków w trybie odwołań

 
Posiedzenie Rady w trybie odwołań

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów odbędzie się 14 lipca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wniosków w trybie odwołań, przedstawienie wniosków złożonych w trybie odwołań przez zainteresowanych wnioskodawców (około godziny 17.00) oraz ostateczną ocenę operacji.

 
Wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.

Informujemy, że ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów poszła bardzo sprawnie mimo dużej ilości złożonych wniosków (33 wnioski). Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie 25-27 czerwca 2014 roku z jedną przerwą.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom Rady za aktywny i zaangażowany udział w ocenie wniosków.
Po dokonanej ocenie, możliwość wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 11 wniosków. Ilość wybranych operacji może ulec zmianie po ocenie Rady w trybie odwołań.

W załączeniu znajduje się aktualna lista rankingową wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, jednak nie później niż 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwołań, każdemu z wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

> wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

 
Informacja

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2014 r.(piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja przy ul. Sienkiewicza 1a w Nowym Dworze Gdańskim będzie czynne w godzinach 9.00-13.00. Zapraszamy

 
Wnioski złożone w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

Nie ma najmniejszej wątpliwości jak wielce potrzebna jest dla powiatu nowodworskiego Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja. Na naszym terenie skala potrzeb działań prorozwojowych jest wyjątkowo duża.
W odpowiedzi na drugie tegoroczne ogłoszenie konkursu na tak zwane „małe projekty” (ZIM.413.MP.02.2014) wpłynęły 33 aplikacje. Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji jak zwykle znacznie przekroczyła alokację środków finansowanych. Tym razem jest dostępne zaledwie 295714,70 zł.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczególności pt. wnioskodawców, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków, które odbędzie się 25 czerwca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim od godziny 16.00.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie nt. procedur oceny i wyboru wniosków. Dobrowolna prezentacja walorów złożonych wniosków przez zainteresowanych wnioskodawców rozpocznie się od godziny 17.00. Następnie członkowie Rady przystąpią do głosowania i wybrania wniosków do dofinansowania.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja otwarty i jawny.

> zestawienie złożonych wniosków

 
Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów. 
Posiedzenie odbędzie się 25 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim w godzinach 16.00–20.00. 
Na początku posiedzenia odbędzie się godzinne szkolenie nt. procedur oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Prosimy o złożenie w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanej Deklaracji bezstronności i poufności członków Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja. Przed złożeniem Deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Złożenie Deklaracji jest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wniosków!
Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów upływa 16 czerwca 2014 r. 
Od 18 czerwca 2014 r. członkowie Rady będą mogli osobiście w Biurze LGD zapoznawać się ze złożonymi wnioskami.

 
Nabór wniosków – małe projekty

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ze względu na przewidywany krótki okres realizacji operacji wybranych do dofinansowania, zalecane jest składanie wniosków o bardzo krótkim okresie realizacji.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 2 -16 czerwca 2014 r. bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:
> Ogłoszenie o naborze
> Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
> Wniosek o przyznanie pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – aktywny PDF
> Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
> Oświadczenie wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis
> Lokalne Kryteria wyboru operacji
> Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 
Nieodpłatne pożyczki z Nidy

Informujemy, że w związku z ponownym przystąpieniem Gminy Stegna do Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja otworzyła się możliwość korzystania z funduszu pożyczkowego Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida dla organizacji pozarządowych realizujących małe projekty wybrane za naszym pośrednictwem. Będzie to wymagać dodatkowego zaangażowania finansowego naszego stowarzyszenia ze względu na postawione przez Fundację nowe warunki współpracy.

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pożyczce znajdują się na stronie http://www.nida.pl/programy/pozyczki-i-poreczenia/leader/.

 
Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, ich przedstawicieli i pracowników na szkolenie wyjazdowe Słupskie doświadczenia, metody i narzędzia kwalifikacji oraz ewaluacji operacji prorozwojowych w dniach 16…18 maja 2014 r. w ramach projektu Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata 2007-2013.

Chętni do wyjazdu mogą na załączonym formularzu na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 6 maja 2014 r.
Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie m.in. aktywność we wcześniejszych działaniach projektowych oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej będzie przesłana e-mailem do 8 maja 2014 r.
Wszelkich informacji nt. szkolenia udziela Karolina Ressel (tel. 503943545) – kierownik szkolenia.
W załączeniu aktualny projekt programu szkolenia (ulegnie zmianie).

> Formularz zgłoszenia na szkolenie
> Wstępny projekt programu

 
Zakończenie naboru – listy rankingowe

Odczytaniem uchwał Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja zakończył się nabór wniosków w konkursie  ZIM.413.MP.01.2014.
Ostatecznie zakwalifikowało się do oceny formalnej i administracyjnej 13 wniosków. Gratulujemy!
Wielkie podziękowania dla członków Rady za udział w głosowaniach.
Biuro LGD Żuławy i Mierzeja obecnie przygotowuje wymaganą dokumentację dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego.
Wszystkich zapraszamy do składania wniosków w naborze, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca, o czym będziemy szczegółowo informować.

> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014

 
Lista odwołań po weryfikacji

Poniżej przedstawiamy listę odwołań od oceny wniosków w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dot. małych projektów po weryfikacji.

> lista odwołań po weryfikacji

 
Wnioski w trybie odwołania

11 wniosków złożono w trybie odwołania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczących tzw. małych projektów. 
> Lista złożonych wniosków w trybie odwołania
Przypominamy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w trybie odwołań odbędzie 15 kwietnia 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00. Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wniosków w trybie odwołań, przedstawienie wniosków złożonych w trybie odwołań przez zainteresowanych wnioskodawców oraz ostateczną ocenę operacji. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 
Odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, jednak nie później niż 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwołań, każdemu z wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w trybie odwołań odbędzie 15 kwietnia 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wniosków w trybie odwołań, przedstawienie wniosków złożonych w trybie odwołań przez zainteresowanych wnioskodawców oraz ostateczną ocenę operacji.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

> Lista rankingowa wniosków po korekcie obliczeń

 
Wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014

Ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczącym tzw. małych projektów jak zwykle przebiegła bardzo sprawnie mimo rekordowej ilości złożonych wniosków.

Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie w dniach 26–28 marca 2014 roku z przerwą.
Dziękujemy wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i ciężką pracę przy ocenie wniosków!
Wstępną możliwość wyboru operacji do dofinansowania uzyskało aż 15 wniosków, pomimo relatywnie niskiej alokacji  środków finansowych.
W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, każdemu z  wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

> Wstępna lista rankingowa wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014

 
Zestawienie złożonych wniosków (nabór ZIM.413.MP.01.2014)

Rekordowa ilość 52(!) wniosków wpłynęła w odpowiedzi na pierwsze tegoroczne ogłoszenie konkursu na tak zwane „małe projekty” (ZIM.413.MP.01.2014). Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji przekroczyła czterokrotnie(!) alokację środków finansowanych (jest dostępne 429964,42 zł).

Świadczy to, oprócz aktywności potencjalnych beneficjentów i dużej skali potrzeb na obszarze działania LGD Żuławy i Mierzeja, także o … kończących się już środkach finansowych na wszelkie małe dotacje.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczególności wszystkich wnioskodawców, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków, które odbędzie się 26 marca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim o godzinie 16.00.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja otwarty i jawny.
W pierwszej kolejności odbędzie się dobrowolna prezentacja walorów złożonych wniosków przez zainteresowanych wnioskodawców, następnie członkowie Rady przystąpią do głosowania i wybrania wniosków do dofinansowania.

Szkolenie w sprawie sposobu oceny wniosków odbędzie się podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja tego samego dnia, po posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

> zestawienie złożonych wniosków

 
Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbędzie się 26 marca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Kopernika 17 o godzinie 18.00 (drugi termin – 26 marca 2014 r. o godzinie 18.30 w tym samym miejscu).

Porządek obrad:

 1. Powitanie przybyłych gości i członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór przewodniczącego i protokolanta;
 5. Dyskusja i uchwała w sprawie dorocznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015;
 6. Szkolenie w sprawie stosowania Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja;
 7. Wybór komisji skrutacyjnej;
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej;
 9. Odczytanie protokołu ustępującej Komisji Rewizyjnej w sprawie analizy sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za 2013 r.;
 10. Dyskusja i uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za 2013 r.;
 11. Przedstawienie budżetu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja na 2014 rok;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zakończenie obrad.

W przypadku zaległości w płaceniu składki, prosimy PT. Członków o pilne uregulowanie niedopłaty na rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja 37 1160 2202 0000 0001 5182 5314.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przygotowanie konkretnych propozycji do działalności i budżetu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w latach 2014 i 2015, najlepiej w formie pisemnej przed Walnym Zebraniem.

 
Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczących tzw. małych projektów.
Posiedzenie odbędzie się 26 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego
ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim w godzinach 16.00–18.00.
Na początku posiedzenia odbędzie się szkolenie nt. procedur oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Prosimy o złożenie w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanej Deklaracji bezstronności i poufności członków Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja. Przed złożeniem Deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, który znajduje się na stronie www.zulawyimierzeja.org.pl.
Złożenie Deklaracji jest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wniosków!
Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczących tzw. małych projektów upływa 17 marca 2014 r.
Od 19 marca 2014 r. członkowie Rady będą mogli osobiście w Biurze LGD zapoznawać się ze złożonymi wnioskami.
Po posiedzeniu Rady odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

W załączeniu:
> Deklaracja bezstronności i poufności członka Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja
> Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

 
Dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Informujemy, że Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
• Opracowanie:
– oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
– planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
– prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
– strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
• Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

 
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja zaprasza na nieodpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja zaprasza na nieodpłatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wniosków w zakresie tzw. małych projektów w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju dla gmin z teren powiatu nowodworskiegoodbywającym się w terminie 3-17 marca 2014 r. zapraszamy na nieodpłatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wniosków w zakresie tzw. małych projektów w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Szkolenie odbędzie się 4 marca 2014 r. od godziny 16.00 w Sali Konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL