Reklama
Listy rankingowe w naborze ZIM.413.MP.02.2014

Odczytaniem uchwa Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja zakoczy si nabr wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.
Wszystko wskazuje na to, e by to ostatni nabr wnioskw w tym okresie programowania.
Dodatkowy nabr (we wrzeniu 2014 r.) moliwy bdzie tylko w przypadku pojawienia si znacznych oszczdnoci rodkw na realizacj lokalnej strategii rozwoju.
Wybranych do dofinansowania zostao 12 wnioskw (jeden spord nich nie mieci si w limicie dostpnych rodkw).
Wielkie podzikowania dla czonkw Rady za udzia w gosowaniach oraz dla pracownikw Biura LGD za sprawno przeprowadzenia wszystkich procedur.
Biuro LGD uawy i Mierzeja koczy ju przygotowywa wymagan dokumentacj dla Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego.
> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

 

6 wnioskw zoono w trybie odwoa w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczcym tzw. maych projektw.Wnioski zostan rozpatrzone ponownie 14 lipca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy wnioskodawcw i wszystkie inne zainteresowane osoby od godziny 16.00 do Sali Dwukolumnowej PH.

>Lista zoonych wnioskw w trybie odwoa

 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczcym tzw. maych projektw odbdzie si 14 lipca 2014 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw w trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw (okoo godziny 17.00) oraz ostateczn ocen operacji.

 

Informujemy, e ocena wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczcym tzw. maych projektw posza bardzo sprawnie mimo duej iloci zoonych wnioskw (33 wnioski). Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja odbya swoje posiedzenie 25-27 czerwca 2014 roku z jedn przerw.

Bardzo dzikujemy wszystkim czonkom Rady za aktywny i zaangaowany udzia w ocenie wnioskw.
Po dokonanej ocenie, moliwo wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 11 wnioskw. Ilo wybranych operacji moe ulec zmianie po ocenie Rady w trybie odwoa.

W zaczeniu znajduje si aktualna lista rankingow wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, jednak nie pniej ni 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwoa, kademu z wnioskodawcw przysuguje odwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

> wyniki oceny wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

 
Informacja

Informujemy, i w dniu 20 czerwca 2014 r.(pitek) Biuro Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja przy ul. Sienkiewicza 1a w Nowym Dworze Gdaskim bdzie czynne w godzinach 9.00-13.00. Zapraszamy

 

Nie ma najmniejszej wtpliwoci jak wielce potrzebna jest dla powiatu nowodworskiego Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja. Na naszym terenie skala potrzeb dziaa prorozwojowych jest wyjtkowo dua.
W odpowiedzi na drugie tegoroczne ogoszenie konkursu na tak zwane „mae projekty” (ZIM.413.MP.02.2014) wpyny 33 aplikacje. Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji jak zwykle znacznie przekroczya alokacj rodkw finansowanych. Tym razem jest dostpne zaledwie 295714,70 z.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczeglnoci pt. wnioskodawcw, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw, ktre odbdzie si 25 czerwca 2014 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim od godziny 16.00.
W pierwszej kolejnoci odbdzie si szkolenie nt. procedur oceny i wyboru wnioskw. Dobrowolna prezentacja walorw zoonych wnioskw przez zainteresowanych wnioskodawcw rozpocznie si od godziny 17.00. Nastpnie czonkowie Rady przystpi do gosowania i wybrania wnioskw do dofinansowania.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawszew Lokalnej Grupie Dziaania uawy i Mierzeja otwarty i jawny.

> zestawienie zoonych wnioskw

 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczcym tzw. maych projektw.
Posiedzenie odbdzie si 25 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznegoul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim w godzinach 16.00?20.00.
Na pocztku posiedzenia odbdzie si godzinne szkolenie nt. procedur oceny wnioskw przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
Prosimy o zoenie w Biurze LGD uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanejDeklaracji bezstronnoci i poufnoci czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. Przed zoeniemDeklaracjiprosimy o zapoznanie si zRegulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
ZoenieDeklaracjijest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wnioskw!
Przypominamy, e termin skadania wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczcym tzw. maych projektw upywa 16 czerwca 2014 r.
Od 18 czerwca 2014 r. czonkowie Rady bd mogli osobicie w Biurze LGD zapoznawa si ze zoonymi wnioskami.

 

Rozpoczynamy nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla tzw.maych projektww ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Ze wzgldu na przewidywany krtki okres realizacji operacji wybranych do dofinansowania, zalecane jest skadanie wnioskw o bardzo krtkim okresie realizacji.
O wsparcie mog si ubiega osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje majce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib, lub prowadzce dziaalno na obszarze objtym LSR wdraan przez LGD uawy i Mierzeja.
Aplikacje naley skada w terminie od 2 -16 czerwca 2014 r. bezporednio (osobicie albo przez penomocnika albo osob upowanion do reprezentacji) w Biurze LGD uawy i Mierzeja.

Niezbdne dokumenty aplikacyjne:
> Ogoszenie o naborze
> Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru operacji
> Wniosek o przyznanie pomocy dla dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla maych projektw, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi ? aktywny PDF
> Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy
> Owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
> Owiadczenie wnioskodawcy o przedsibiorstwach powizanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis
> Lokalne Kryteria wyboru operacji
> Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru operacji przez LGD
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

 

Informujemy, e w zwizku z ponownym przystpieniem Gminy Stegna do Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja otworzya si moliwo korzystania z funduszu poyczkowego Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida dla organizacji pozarzdowych realizujcych mae projekty wybrane za naszym porednictwem. Bdzie to wymaga dodatkowego zaangaowania finansowego naszego stowarzyszenia ze wzgldu na postawione przez Fundacj nowe warunki wsppracy.

Szczegowe informacje o nieodpatnej poyczce znajduj si na stronie http://www.nida.pl/programy/pozyczki-i-poreczenia/leader/.

 
Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, ich przedstawicieli i pracownikw na szkolenie wyjazdowe Supskie dowiadczenia, metody i narzdzia kwalifikacji oraz ewaluacji operacji prorozwojowych w dniach 16?18 maja 2014 r. w ramach projektu Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja objtego PROW na lata 2007-2013.

Chtni do wyjazdu mog na zaczonym formularzu na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 6 maja 2014 r.
Ilo miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na wyjazd decydowa bdzie m.in. aktywno we wczeniejszych dziaaniach projektowych oraz kolejno zgosze.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziau w wizycie studyjnej bdzie przesana e-mailem do 8 maja 2014 r.
Wszelkich informacji nt. szkolenia udziela Karolina Ressel (tel. 503943545) ? kierownik szkolenia.
W zaczeniu aktualny projekt programu szkolenia (ulegnie zmianie).

> Formularz zgoszenia na szkolenie
> Wstpny projekt programu

 

Odczytaniem uchwa Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja zakoczy si nabr wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.01.2014.
Ostatecznie zakwalifikowao si do oceny formalnej i administracyjnej 13 wnioskw. Gratulujemy!
Wielkie podzikowania dla czonkw Rady za udzia w gosowaniach.
Biuro LGD uawy i Mierzeja obecnie przygotowuje wymagan dokumentacj dla Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego.
Wszystkich zapraszamy do skadania wnioskw w naborze, ktry odbdzie si na przeomie maja i czerwca, o czym bdziemy szczegowo informowa.

> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014

 

Poniej przedstawiamy list odwoa od oceny wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dot. maych projektw po weryfikacji.

> lista odwoa po weryfikacji

 

11 wnioskw zoono w trybie odwoania w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczcych tzw. maych projektw.
> Lista zoonych wnioskw w trybie odwoania
Przypominamy, e posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa odbdzie 15 kwietnia 2014 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00. Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw w trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw oraz ostateczn ocen operacji. Ju dzi serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, jednak nie pniej ni 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwoa, kademu z wnioskodawcw przysuguje odwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa odbdzie 15 kwietnia 2014 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw w trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw oraz ostateczn ocen operacji.
Ju dzi serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

> Lista rankingowa wnioskw po korekcie oblicze

 

Ocena wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczcym tzw. maych projektw jak zwykle przebiega bardzo sprawnie mimo rekordowej iloci zoonych wnioskw.

Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja odbya swoje posiedzenie w dniach 26?28 marca 2014 roku z przerw.
Dzikujemy wszystkim czonkom Rady za zaangaowanie i cik prac przy ocenie wnioskw!
Wstpn moliwo wyboru operacji do dofinansowania uzyskao a 15 wnioskw, pomimo relatywnie niskiej alokacji rodkw finansowych.
W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, kademu z wnioskodawcw przysuguje odwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

> Wstpna lista rankingowa wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014

 

Rekordowa ilo 52(!) wnioskw wpyna w odpowiedzi na pierwsze tegoroczne ogoszenie konkursu na tak zwane ?mae projekty? (ZIM.413.MP.01.2014). Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji przekroczya czterokrotnie(!) alokacj rodkw finansowanych (jest dostpne 429964,42 z).

wiadczy to, oprcz aktywnoci potencjalnych beneficjentw i duej skali potrzeb na obszarze dziaania LGD uawy i Mierzeja, take o ? koczcych si ju rodkach finansowych na wszelkie mae dotacje.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczeglnoci wszystkich wnioskodawcw, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw, ktre odbdzie si 26 marca 2014 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim o godzinie 16.00.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawszew Lokalnej Grupie Dziaania uawy i Mierzeja otwarty i jawny.
W pierwszej kolejnoci odbdzie si dobrowolna prezentacja walorw zoonych wnioskw przez zainteresowanych wnioskodawcw, nastpnie czonkowie Rady przystpi do gosowania i wybrania wnioskw do dofinansowania.

Szkolenie w sprawie sposobu oceny wnioskw odbdzie si podczas Walnego Zebrania Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja tego samego dnia, po posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

> zestawienie zoonych wnioskw

 

Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja odbdzie si 26 marca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim ul. Kopernika 17 o godzinie 18.00 (drugi termin ? 26 marca 2014 r. o godzinie 18.30 w tym samym miejscu).

Porzdek obrad:

 1. Powitanie przybyych goci i czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
 2. Stwierdzenie prawomocnoci obrad;
 3. Przyjcie porzdku obrad;
 4. Wybr przewodniczcego i protokolanta;
 5. Dyskusja i uchwaa w sprawie dorocznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwr Gdaski, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015;
 6. Szkolenie w sprawie stosowania Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
 7. Wybr komisji skrutacyjnej;
 8. Wybr czonkw Komisji Rewizyjnej;
 9. Odczytanie protokou ustpujcej Komisji Rewizyjnej w sprawie analizy sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za 2013 r.;
 10. Dyskusja i uchwaa w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za 2013 r.;
 11. Przedstawienie budetu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja na 2014 rok;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zakoczenie obrad.

W przypadku zalegoci w paceniu skadki, prosimy PT. Czonkw o pilne uregulowanie niedopaty na rachunek bankowy Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja 37 1160 2202 0000 0001 5182 5314.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przygotowanie konkretnych propozycji do dziaalnoci i budetu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w latach 2014 i 2015, najlepiej w formie pisemnej przed Walnym Zebraniem.

 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczcych tzw. maych projektw.
Posiedzenie odbdzie si 26 marca 2014 r. w sali konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego
ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdaskim w godzinach 16.00?18.00.
Na pocztku posiedzenia odbdzie si szkolenie nt. procedur oceny wnioskw przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.
Prosimy o zoenie w Biurze LGD uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim przy ul. Sienkiewicza 1a podpisanej Deklaracji bezstronnoci i poufnoci czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. Przed zoeniem Deklaracji prosimy o zapoznanie si z Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, ktry znajduje si na stronie www.zulawyimierzeja.org.pl.
Zoenie Deklaracji jest koniecznym wymogiem uczestniczenia w ocenie wnioskw!
Przypominamy, e termin skadania wnioskw w konkursie ZIM.413.MP.01.2014 dotyczcych tzw. maych projektw upywa 17 marca 2014 r.
Od 19 marca 2014 r. czonkowie Rady bd mogli osobicie w Biurze LGD zapoznawa si ze zoonymi wnioskami.
Po posiedzeniu Rady odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

W zaczeniu:
> Deklaracja bezstronnoci i poufnoci czonka Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja
> Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja

 

Informujemy, e Polska Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach duego bonu. Program skierowany jest do mikro i maych przedsibiorcw prowadzcych dziaalno produkcyjn na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja w ramach Programu przeznaczone moe by na zakup usugi polegajcej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczcym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usuga ta moe dodatkowo obejmowa:
? Opracowanie:
? oceny potencjau i otoczenia funkcjonowania przedsibiorcy,
?planu rozwoju przedsibiorcy na podstawie nowych lub znaczco ulepszonych wyrobw lub technologii produkcji,
?prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znaczco ulepszonego wyrobu,
?strategii wprowadzenia nowego lub znaczco ulepszonego wyrobu do obrotu;
? Wdroenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane s dotacje dla firm w 2014 roku w wysokoci do 50.000 z, przy czym wielko wsparcia moe wynosi do 80% cakowitych wydatkw kwalifikujcych si do objcia wsparciem. Nabr wnioskw o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Wicej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zaprasza na nieodpatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W zwizku z ogoszonym naborem wnioskw na dofinansowanie projektw realizujcych Lokaln Strategi Rozwoju dla gmin z teren powiatu nowodworskiegoodbywajcym si w terminie 3-17 marca 2014 r. zapraszamy na nieodpatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Szkolenie odbdzie si 4 marca 2014 r. od godziny 16.00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL